Βοηθητικές Συσκευές

Αξιόπιστες ασύρματες μικροσυσκευές που βελτιώνουν και μεταφέρουν τον ήχο από την τηλεόραση, το στερεοφωνικό συγκρότημα, τον υπολογιστή στα ακουστικά βαρηκοϊας λειτουργώντας σαν ενισχυτές.

Like Us