Βαρηκοϊα Γενικά

Βαρηκοΐα σαν γενικός όρος είναι η μείωση της ακουστικής ικανότητας του ατόμου και είναι μια πάθηση που δυσχεραίνει την επικοινωνία του με το περιβάλλον. Η μείωση της ακουστικής ικανότητας ή αλλιώς ακουστική απώλεια (σε dB) σε συνδυασμό πάντοτε με το φάσμα συχνοτήτων (σε Hz) που εμφανίζεται - προσδιορίζει αφ' ενός μεν την μορφή της (χαμηλών, μέσων, υψηλών συχνοτήτων) αφ' ετέρου και τον βαθμό της βαρηκοϊας (μικρού, μέτριου, μεγάλου, πολύ μεγάλου , υπολειμματική ακοή).

Η πλήρη έκπτωση της ονομάζεται κώφωση και μπορεί να αφορά το ένα ή και τα δύο αυτιά. Όταν αφορά και τα δυο αυτιά το άτομο θεωρείται κωφό.

Ανάλογα με την μορφή και τον βαθμό καθώς και την ηλικία εμφάνισής της, προκαλεί εκτός από τις αντίστοιχες διαταραχές του λόγου και σημαντικά κοινωνικά, επικοινωνιακά, ψυχολογικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προβλήματα, με άμεσο αποτέλεσμα να μειώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής του βαρήκοου. Μεγάλου βαθμού βαρηκοία και σε μακροχρόνια βάση μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη ή ακόμα και να ευνοήσει την άνοια.

Η έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοϊας από τον ειδικό Ω.Ρ.Λ. Ιατρό είναι πολύ σημαντικό σημείο αντιμετώπισή της, που ανάλογα με την ηλικία και την αιτία που την προκαλεί γίνεται χειρουργικά, φαρμακευτικά και στις περισσότερες των περιπτώσεων με την εφαρμογή ακουστικού, που είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης.

Σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση παίζουν επίσης το συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ για τα παιδιά μικρής ηλικίας οι γονείς.

Η εξέλιξη στην τεχνολογία και την ιατρική προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα από λύσεις, ικανές να βοηθήσουν κάθε περίπτωση.


< >
Like Us