Υπηρεσίες

  * Προσεκτική μελέτη και ανάλυση του προβλήματος ακοής.
   * Μέτρηση της ακουστικής ικανότητας του πάσχοντος με σύγχρονα μηχανήματα.
    * Αξιολόγηση του προβλήματος και αναλυτική ενημέρωση του πάσχοντος.
     * Προτάσεις αξιόπιστων συσκευών, εφαρμογή και χρήση αυτών.
      * Ανταλλακτικά, επισκευή και συντήρηση συσκευών από έμπειρο τεχνικό στο σύγχρονο εργαστήριο μας.
       * Ανάληψη διαδικασίας με τα ασφαλιστικά ταμεία.
        * Κατ οίκον επίσκεψη για επίλυση προβλήματος χωρίς επιβάρυνση.

Like Us