Ειδικές Εφαρμογές

• Ωτοασπίδες που ελαχιστοποιούν τον ήχο μιας έκρηξης όπως του κυνηγετικού ή σκοπευτικού όπλου και τον διαχωρίζουν από τους υπόλοιπους ανεκτούς ήχους.
• Ωτοασπίδες που μειώνουν τους έντονους ήχους.

Like Us